ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Quality Assurance Information System MODIP Regulation
Links
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) http://www.hqaa.gr/
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων http://www.minedu.gov.gr/
ENQA- Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση http://www.enqa.eu
Υλικό των παρουσιάσεων της συνάντησης εργασίας των προέδρων των ΜΟ.ΔΙ.Π. των ελληνικών Α.Ε.Ι. με την πρόεδρο, τους δύο αντιπροέδρους και την γενική διευθύντρια της Α.ΔΙ.Π. με θέμα “Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας” http://www.adip.gr
menu

Quality Assurance Unit, Ionian University
7, Tsirigoti Sq., 49132 Corfu
tel.: +00 26610-87229
e-mail: modip@ionio.gr