ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Quality Assurance Information System MODIP Regulation
Department of History

Grigorios Psallidas, Professor (Coordinator)
Theodosios Nikolaidis, Associate Professor (member)
Fotini Vaki, (tenured) Assistant Professor (member)
Fotios Vassiliou, Assistant Professor (member)

menu

Quality Assurance Unit, Ionian University
7, Tsirigoti Sq., 49132 Corfu
tel.: +00 26610-87229
e-mail: modip@ionio.gr