ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Quality Assurance Information System
Internal
Department of History
Updated: 20-02-2024
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2021-22)
Size: 917.58 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 12:12 :: File Code: IU-ef-00066-14740
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2020-21)
Size: 1.39 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 12:12 :: File Code: IU-ef-00066-20119
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2019-20)
Size: 816.88 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 12:12 :: File Code: IU-ef-00066-39928
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2013)
Size: 1.91 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 12:12 :: File Code: IU-ef-00066-75136
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2011)
Size: 2.28 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 12:12 :: File Code: IU-ef-00066-23762
en  zip.png  All documents
Size: 6.65 MB :: Type: Zipped archive :: Updated: 20-02-2024 12:12 :: File Code: IU-ef-00066-22568
Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting
Updated: 20-02-2024
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2011-2012)
Size: 1.77 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 13:22 :: File Code: IU-ef-00067-33331
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2019-2020)
Size: 772.46 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 13:22 :: File Code: IU-ef-00067-71399
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2020-2021)
Size: 708.46 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 13:22 :: File Code: IU-ef-00067-82509
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2021-2022)
Size: 1.63 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 13:22 :: File Code: IU-ef-00067-46550
en  zip.png  All documents
Size: 4.55 MB :: Type: Zipped archive :: Updated: 20-02-2024 13:22 :: File Code: IU-ef-00067-51364
Department of Archives, Library Science and Museum Studies
Updated: 20-02-2024
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2012-2013)
Size: 1.82 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 13:26 :: File Code: IU-ef-00068-90266
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2019-2020)
Size: 1.39 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 13:26 :: File Code: IU-ef-00068-81808
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2020-2021)
Size: 1.17 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 13:32 :: File Code: IU-ef-00068-17680
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2021-2022)
Size: 1.3 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 13:34 :: File Code: IU-ef-00068-71939
en  zip.png  All documents
Size: 5.16 MB :: Type: Zipped archive :: Updated: 20-02-2024 13:34 :: File Code: IU-ef-00068-58568
Department of Informatics
Updated: 20-02-2024
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2013-2014)
Size: 2.56 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 13:42 :: File Code: IU-ef-00069-54354
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2019-2020)
Size: 824.27 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 13:42 :: File Code: IU-ef-00069-59539
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2020-2021)
Size: 744.73 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 13:42 :: File Code: IU-ef-00069-22349
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2021-2022)
Size: 839.23 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 13:42 :: File Code: IU-ef-00069-26017
en  zip.png  All documents
Size: 4.39 MB :: Type: Zipped archive :: Updated: 20-02-2024 13:42 :: File Code: IU-ef-00069-97424
Department of Audio and Visual Arts
Updated: 20-02-2024
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2012-2013)
Size: 2.32 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:03 :: File Code: IU-ef-00070-22256
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2019-2020)
Size: 535.26 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:03 :: File Code: IU-ef-00070-75641
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2020-2021)
Size: 527.9 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:03 :: File Code: IU-ef-00070-40881
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2021-2022)
Size: 497.43 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:03 :: File Code: IU-ef-00070-72003
en  zip.png  All documents
Size: 3.66 MB :: Type: Zipped archive :: Updated: 20-02-2024 14:03 :: File Code: IU-ef-00070-13306
Department of Music Studies
Updated: 20-02-2024
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2012-2013)
Size: 265.53 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:06 :: File Code: IU-ef-00071-60606
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2019-2020)
Size: 607.3 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:06 :: File Code: IU-ef-00071-23708
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2020-2021)
Size: 1.69 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:06 :: File Code: IU-ef-00071-55478
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2021-2022)
Size: 686.54 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:06 :: File Code: IU-ef-00071-41705
en  zip.png  All documents
Size: 2.98 MB :: Type: Zipped archive :: Updated: 20-02-2024 14:06 :: File Code: IU-ef-00071-49997
Department of Digital Media and Communication
Updated: 20-02-2024
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2019-2020)
Size: 722.46 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:14 :: File Code: IU-ef-00072-76350
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2020-2021)
Size: 1.75 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:14 :: File Code: IU-ef-00072-32295
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2021-2022)
Size: 553.81 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:14 :: File Code: IU-ef-00072-33403
en  zip.png  All documents
Size: 2.82 MB :: Type: Zipped archive :: Updated: 20-02-2024 14:15 :: File Code: IU-ef-00072-83569
Department of Environmental Sciences
Updated: 20-02-2024
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2019-2020)
Size: 1.2 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:17 :: File Code: IU-ef-00073-28125
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2020-2021)
Size: 522.64 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:17 :: File Code: IU-ef-00073-56946
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2021-2022)
Size: 561.79 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:17 :: File Code: IU-ef-00073-34098
en  zip.png  All documents
Size: 2 MB :: Type: Zipped archive :: Updated: 20-02-2024 14:17 :: File Code: IU-ef-00073-54705
Department of Food Science and Technology
Updated: 20-02-2024
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2019-2020)
Size: 1 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:19 :: File Code: IU-ef-00074-58537
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2020-2021)
Size: 710.36 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:19 :: File Code: IU-ef-00074-22555
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2021-2022)
Size: 1011.18 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:19 :: File Code: IU-ef-00074-94014
en  zip.png  All documents
Size: 2.48 MB :: Type: Zipped archive :: Updated: 20-02-2024 14:19 :: File Code: IU-ef-00074-77752
Department of Tourism
Updated: 20-02-2024
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2019-2020)
Size: 1.18 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:20 :: File Code: IU-ef-00075-85948
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2020-2021)
Size: 592.55 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:20 :: File Code: IU-ef-00075-54769
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2021-2022)
Size: 897.68 KB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:20 :: File Code: IU-ef-00075-20604
en  zip.png  All documents
Size: 2.38 MB :: Type: Zipped archive :: Updated: 20-02-2024 14:20 :: File Code: IU-ef-00075-72831
Department of Regional Development
Updated: 20-02-2024
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2019-2020)
Size: 1.72 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:21 :: File Code: IU-ef-00076-10566
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2020-2021)
Size: 1.11 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:21 :: File Code: IU-ef-00076-50723
gr  pdf.png  Internal Evaluation Report (2021-2022)
Size: 2.27 MB :: Type: PDF document :: Updated: 20-02-2024 14:22 :: File Code: IU-ef-00076-84843
en  zip.png  All documents
Size: 4.69 MB :: Type: Zipped archive :: Updated: 20-02-2024 14:22 :: File Code: IU-ef-00076-79516
menu

Quality Assurance Unit, Ionian University
Ionian Academy, 1, Kapodistriou Str, 49132 Corfu
tel.: +30 26610-87682
e-mail: modip@ionio.gr
Text To SpeechText To Speech Text ReadabilityText Readability Color ContrastColor Contrast
Accessibility Options