Είσοδος στο σύστημα
Όνομα Χρήστη (username)
Κωδικός (password)
Αποθήκευση κωδικού σε αυτό τον υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που σας έχει δώσει το ΚΕΔ του ιδρύματος για να συνδεθείτε στο σύστημα.

Σε περίπτωση που δεν έχετε κωδικούς πρόσβασης, ή δεν μπορείτε να συνδεθείτε με τους κωδικούς σας, παρακαλώ αποστείλατε email.