ENGLISH
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Κανονισμός ΜΟΔΙΠ
Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Ιονίου Πανεπιστημίου, απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.3374/05 και εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 80 (παρ. 12, γ) του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α’). Σύμφωνα με το παραπάνω νομικό πλαίσιο η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου:

 • Είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Ιονίου Πανεπιστημίου συνολικά, λειτουργώντας ουσιαστικά ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Ιδρύματος. Για τον λόγο αυτό, βασικό στοιχείο του ρόλου της είναι η ανά διετία σύνταξη της Εσωτερικής Έκθεσης για τη λειτουργία του Ιδρύματος, στην οποία λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Τμημάτων του.
 • Είναι υπεύθυνη για την ανά τετραετία σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για τη λειτουργία του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 • Μεριμνά για το συντονισμό, την υποστήριξη και την υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των υπηρεσιών του Ιδρύματος με βάση την ποιότητα του διδακτικού έργου, την ποιότητα του ερευνητικού έργου, την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητικής μέριμνας, υποδομών κ.λπ.).
 • Παρακολουθεί και μεριμνά για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των Ετήσιων Εσωτερικών εκθέσεων των ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου.
 • Μεριμνά για την ενεργοποίηση και υποστήριξη της διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος, διαβιβάζοντας στην Α.ΔΙ.Π. τις Εκθέσεις Εσωτερικής τους Αξιολόγησης και συνδράμοντας στην οργάνωση, παρέχοντας κάθε πρόσφορο μέσο στην κατεύθυνση της ομαλής διεξαγωγής της επιτόπιας επίσκεψης των εξωτερικών κριτών.
 • Παραλαμβάνει τις Εκθέσεις Εξωτερικής αξιολόγησης και τις διαβιβάζει στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα.
 • Μεριμνά για την οργάνωση, λειτουργία και παρακολούθηση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος, των ακαδημαϊκών μονάδων και των υπηρεσιών του, ο πλαίσιο των υποδείξεων και οδηγιών της Α.ΔΙ.Π.
 • Οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις ή ημερίδες σχετικά με τις τάσεις, προοπτικές και πρακτικές Διασφάλισης της Ποιότητας, το έργο της ΜΟ.ΔΙ.Π., και για θέματα σχετικά με την αποστολή της ΜΟ.ΔΙ.Π.


Μέσα από τις παραπάνω διαδικασίες, η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου αποσκοπεί στην ικανοποίηση σειράς στρατηγικών στόχων, οι οποίοι συνοψίζονται ως εξής:

 • η ανάπτυξη συγκεκριμένης στρατηγικής και η σχεδίαση των απαραίτητων διαδικασιών για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία και στις υπηρεσίες του Ιδρύματος
 • η οργάνωση, λειτουργία και συνεχής βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου
 • η προώθηση και η διάχυση της πληροφορίας στη διοίκηση και στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος σχετικά με τις τάσεις, προοπτικές και πρακτικές Διασφάλισης της Ποιότητας
 • η συμβολή στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου και του τετραετούς ακαδημαϊκού - αναπτυξιακού προγράμματος του Ιδρύματος


Η κατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών της ΜΟΔΙΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι η ακόλουθη: 

α/α Τίτλος Θέσης Καθήκοντα / Αρμοδιότητες Προσόντα / Ιδιότητα
1 Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ
 • Υπεύθυνος για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της ΜΟΔΙΠ, για το συντονισμό και την εποπτεία των εργασιών της όπως καθορίζονται από τη νομοθεσία και τον εγκεκριμένο Κανονισμό λειτουργίας.
 • Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ συγκαλεί τη ΜΟ.ΔΙ.Π., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της ΜΟ.ΔΙ.Π., και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.
Αναπληρωτής πρύτανη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος
2 Μέλη ΜΟΔΙΠ
 • Εποπτεύουν και υποστηρίζουν συντονίζοντας
  • τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθοδηγώντας τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης ή Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης,
  • την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή κατ’ έτος των εσωτερικών εκθέσεων των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 • Καθιερώνουν κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με τους ακόλουθους τέσσερις άξονες: (α) την ποιότητα του διδακτικού έργου, (β) την ποιότητα του ερευνητικού/καλλιτεχνικού έργου, (γ) την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, και (δ) την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητικής μέριμνας, υποδομών ΤΠΕ, διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, κ.λπ.).
 • Διεξαγάγουν έρευνες σχετικά με την ποιότητα σπουδών και υπηρεσιών του ιδρύματος, μεταξύ των αποφοίτων, εργοδοτών, οργανισμών κ.ά.
 • Συντάσσουν κάθε διετία την αντίστοιχη εσωτερική έκθεση του Πανεπιστημίου με βάση τις ετήσιες εκθέσεις των Τμημάτων.
 • Συγκεντρώνουν τις εσωτερικές εκθέσεις καθώς και τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης και τις διαβιβάζει στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Συγκεντρώνουν τις τελικές εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης και τις διαβιβάζει στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα και στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Διενεργούν την εσωτερική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου και συντάσσουν τη σχετική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, την οποία υποβάλλουν στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Εισηγούνται, εποπτεύουν και υποστηρίζουν την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης και συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, καθώς και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Ακαδημαϊκών Μονάδων.
 • Συντάσσουν και υποβάλλουν στη Σύγκλητο έως τις 30.05. κάθε έτους απολογιστική έκθεση για το έργο που επιτέλεσε η ΜΟΔΙΠ.
 • Προωθούν και ενημερώνουν την Ακαδημαϊκή Κοινότητα σχετικά με τάσεις, προοπτικές και πρακτικές Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και εκπονούν σχέδια και προτάσεις προς τα συλλογικά όργανα του ιδρύματος σε σχέση με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • Διατηρούν και ενημερώνουν ιστοσελίδες με στοιχεία και πληροφορίες σχετικές με την λειτουργία της, διατηρούν λογισμικό επεξεργασίας στοιχείωνσχετικών με τις Ετήσιες Εκθέσεις, με Συγκεντρωτικά Στοιχεία και λοιπά στοιχεία Αξιολόγησης από τα Τμήματα/ Προγράμματα/ Υπηρεσίες του πανεπιστήμιου.
 • Διερευνούν και παρουσιάζουν το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους φοιτητές σε επίπεδο ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, Δικτυακές Υπηρεσίες, Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Αθλητικοί Χώροι, Φοιτητική Μέριμνα κ.ά.). Ειδικότερα, διαμορφώνει και επιμελείται ανά διετία Έκθεση «Ποιότητας και Επιδράσεων Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου» σύμφωνα με τους καθιερωμένους δείκτες ποιότητας και επιδράσεων
Μέλη ΔΕΠ Ιδρύματος
3 Γενικός Συντονιστής ΜΟΔΙΠ
 • Υποστηρίζει τον Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του Προέδρου και των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π με τις ΟΜΕΑ των τμημάτων τη Γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π, καθώς και με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με τις οποίες συνεργάζεται η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας κ.α).
 • Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων αξιολόγησης των επιμέρους τμημάτων του ιδρύματος, συνεργάζεται και επικοινωνεί με τις ΟΜΕΑ, συμμετέχει στη σύνταξη των Ενδιάμεσων Εσωτερικών Εκθέσεων Διετίας του Ιδρύματος, ενημερώνει τη ΜΟ.ΔΙ.Π για θέματα, προβλήματα κ.ά. που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης στο Ίδρυμα.
 • Συντάσσει και προτείνει ετήσιο χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμό δράσεων, και είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού δράσεων που υποβάλλεται στη Σύγκλητο.
Μέλος του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος
4 Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟΔΙΠ
 • Υποστηρίζει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της γραμματείας της ΜΟ.ΔΙ.Π που κύριο στόχο την παραλαβή, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των στοιχείων και εκθέσεων που αποστέλλουν τα τμήματα και την γραμματειακή υποστήριξη των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. Ι.Π.
 • Αποστέλλει επιστολές και έγγραφα της ΜΟ.ΔΙ.Π προς τα τμήματα και τις ΟΜΕΑ, τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου που συνεργάζονται ή /και συμμετέχουν στην αξιολόγηση.
 • Διακινεί το υλικό που πρέπει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.
 • Υποστηρίζει την επικοινωνία με την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ).
 • Οργανώνει και υποστηρίζει εκδηλώσεις και δράσεις δημοσιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π.
 • Παρίσταται στις συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π, συγγράφει και τηρεί το βιβλίο πρακτικών.
Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου
menu

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Ιονίου Πανεπιστημίου
Πλατεία Χ. Τσιριγώτη 7, 49132 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610-87229
e-mail: modip@ionio.gr