ENGLISH
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Θεσμικό Πλαίσιο

Με τον ν.4957/2022 "Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις" και συγκεκριμένα με το άρθρο 215 (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) αυτού, καθορίζεται ως αποστολή της ΜΟΔΙΠ η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ενώ η ΜΟΔΙΠ πλέον διαρθρώνεται εσωτερικά από: α) την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας και β) την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας με συγκεκριμένες για την κάθε μία αρμοδιότητες. 

   Ν.4957/2022
Mέγεθος: 1.86 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

 

   Ν.4653/2020
Mέγεθος: 307 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

 Ο ισχύων νόμος πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Ν.4009/2011, ΦΕΚ 195/06.09.2011, τ. Α') για την Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στο άρθρο 14 με τίτλο «Μονάδα διασφάλισης της ποιότητας», αναβαθμίζει τις ΜΟ.ΔΙ.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ορίζοντας για αυτές ένα ρόλο κομβικής σημασίας στην καθημερινή λειτουργία τους και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των οργάνων της διοίκησής τους.

    Ν.4009/2011
Mέγεθος: 1.01 MB :: Τύπος: Αρχείο PDFΕκτός του κατωτέρω βασικού νομικού πλαισίου, έχουν επίσης τεθεί σε ισχύ μια σειρά Νόμων, οι οποίοι περιλαμβάνουν διατάξεις που το τροποποιούν και το συμπληρώνουν. Οι Νόμοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 • Ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130/08.06.2007, τ. Α') «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις», το άρθρο 13 του οποίου ορίζει θέματα της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας.
      Ν.3577/2007
  Mέγεθος: 133.76 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
 • Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/04.09.2009, τ. Α') «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», το άρθρο 28 του οποίου έχει ως τίτλο «Θέματα Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) Ανώτατης Εκπαίδευσης».
      Ν.3794/2009
  Mέγεθος: 167.69 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
 • Ν. 3848 (ΦΕΚ 71/19.05.2010, τ. Α') «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης & αξιοκρατίας στην εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», το άρθρο 38 του οποίου έχει τίτλο «Θέματα της Α.ΔΙ.Π.».
      Ν.3848/2010
  Mέγεθος: 237.03 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF 

Η διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση ως διαδικασία ορίστηκε το έτος 2005, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο Νόμος 3374 (ΦΕΚ 189/02.08.2005, τ. Α') «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος.». Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω Νόμο, ορίζονται:

 • Στο άρθρο 1, το αντικείμενο, το περιεχόμενο και ο σκοπός της διαδικασίας της αξιολόγησης
 • Στο άρθρο 2, οι διαδικασίες και τα όργανα της αξιολόγησης
 • Στο άρθρο 3, τα κριτήρια και οι δείκτες της αξιολόγησης
 • Στα άρθρα 4, 5 και 6, οι διαδικασίες που σχετίζονται με την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης
 • Στα άρθρα 7, 8 και 9 οι διαδικασίες, που σχετίζονται με την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης.
    Ν.3374/2005
Mέγεθος: 74.48 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Ενημέρωση: 09-12-2022
menu

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Ιονίου Πανεπιστημίου
Ιόνιος Ακαδημία - Καποδιστρίου 1, 49132 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610-87682
e-mail: modip@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας