ENGLISH
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Κανονισμός ΜΟΔΙΠ
Νομοθεσία

Η διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση ως διαδικασία ορίστηκε το έτος 2005, οπότε καιτέθηκε σε εφαρμογή ο Νόμος 3374 (ΦΕΚ 189/02.08.2005, τ. Α') «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος.». Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω Νόμο, ορίζονται:

 • Στο άρθρο 1, το αντικείμενο, το περιεχόμενο και ο σκοπός της διαδικασίας της αξιολόγησης
 • Στο άρθρο 2, οι διαδικασίες και τα όργανα της αξιολόγησης
 • Στο άρθρο 3, τα κριτήρια και οι δείκτες της αξιολόγησης
 • Στα άρθρα 4, 5 και 6, οι διαδικασίες που σχετίζονται με την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης
 • Στα άρθρα 7, 8 και 9 οι διαδικασίες, που σχετίζονται με την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης.
    Ν.3374/2005
Mέγεθος: 74.48 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Εκτός του ανωτέρω βασικού νομικού πλαισίου, έχουν επίσης τεθεί σε ισχύμια σειρά Νόμων, οι οποίοι περιλαμβάνουν διατάξεις που το τροποποιούν και το συμπληρώνουν. Οι Νόμοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 • Ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130/08.06.2007, τ. Α') «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις», το άρθρο 13 του οποίου ορίζει θέματα της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας.
      Ν.3577/2007
  Mέγεθος: 133.76 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
 • Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/04.09.2009, τ. Α') «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», το άρθρο 28 του οποίου έχει ως τίτλο «Θέματα Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) Ανώτατης Εκπαίδευσης».
      Ν.3794/2009
  Mέγεθος: 167.69 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
 • Ν. 3848 (ΦΕΚ 71/19.05.2010, τ. Α') «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης & αξιοκρατίας στην εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», το άρθρο 38 του οποίου έχει τίτλο «Θέματα της Α.ΔΙ.Π.».
      Ν.3848/2010
  Mέγεθος: 237.03 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Παράλληλα, οισχύων νόμος πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Ν.4009/2011, ΦΕΚ 195/06.09.2011, τ. Α') για την Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στο άρθρο 14 με τίτλο «Μονάδα διασφάλισης της ποιότητας», αναβαθμίζει τις ΜΟ.ΔΙ.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ορίζοντας για αυτές ένα ρόλο κομβικής σημασίας στην καθημερινή λειτουργία τους και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των οργάνων της διοίκησής τους.

    Ν.4009/2011
Mέγεθος: 1.01 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
menu

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Ιονίου Πανεπιστημίου
Iόνιος Ακαδημία, Καποδιστρίου 1, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610-87106
Fax: 26610-87175
e-mail: modip@ionio.gr